Swebbtv huvudsponsor

Personuppgiftspolicy

Den här policyn berättar om hur vi hanterar dina personuppgifter och också vilka rättigheter du har. Svenska Bok- & Mediemässan värnar mycket om integriteten för våra besökare och de som besöker vår webbplats och lägger därför största vikt vid att våra användares personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Svenska Bok- & Mediemässan hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation), i Sverige kallad dataskyddsförordningen. Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018 tillsammans med kompletterande nationell lagstiftning.

Vår personuppgiftsbehandling är som följer:

  • En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. En personuppgift kan också vara olika typer av elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om dessa kan kopplas till en fysisk person.
  • När du köper en biljett hos oss online eller via telefon samlar vi in och spar dina personuppgifter för att vi skall kunna uppfylla det köpeavtal som du då ingår med oss. Vi ska till exempel kunna leverera dina biljetter via e-post, via vår webbplats, per post eller i biljettkontoret. Vi begär därför uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress och spar dessa i vårt biljettsystem. Personuppgifterna används också om vi behöver nå dig i händelse av att arrangemanget skulle bli inställt.
  • Vi behåller dina personuppgifter upp till 6 månader efter ditt besök. Skulle du önska att dina uppgifter raderas tidigare än så, vänligen kontakta kontakt@svenskabokmassan.se.
  • Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagar. Vår personuppgiftsbehandling kan i vissa fall baseras på flera olika rättsliga grunder, som kan vara självständiga i förhållande till varandra.
  • Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att skydda dina uppgifter och lämnar därför inte ut dina uppgifter till tredje part.
  • Vi kommer att spela in och fotografera i samband med arrangemanget. Det gäller bl a inspelning för våra egna webb-plattformar och tryckta publikationer samt för informations- och pressändamål. Det är endast pressackrediterade personer som har rätt att fotografera, filma eller spela in ljud för vidare distribution. Som besökare kan du komma att ingå på bild eller film. Reserverade ytor för de besökare som vill undvika detta kommer att tillhandahållas. Vi inhämtar inget ytterligare tillstånd av filmad eller fotograferad publik före publicering eller vidaredistribution.
  • Du har rätt att kostnadsfritt begära att få ta del av de personuppgifter vi har om dig samt även få information om hur länge uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, kompletteras eller raderas från våra system. Du kan också begära att behandlingen begränsas till visa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Begäran om ändring eller radering av dina personuppgifter kan göras genom kontakt per e-post via kontakt@svenskabokmassan.se.
Inget evenemang hittades!