Swebbtv huvudsponsor
massans mentalitet

Sociala medier & massans mentalitet

Vi är nog alla bekanta med hur ett ord som ’massans mentalitet’ använts med nedlåtande ton av de mer kvalitativa elementen av intellekt och prestation som i alla grupper utgör en minoritet. Men utöver sin form som polemiskt tillmäle kan den mer neutrala frågeställningen vara – vad är massans mentalitet? Vad är folkmassan? Hur händer den ihop med sociala medier?

Materiellt orienterade personer som William Paley med uttalanden som: ”Folket är bara summan av antalet medborgare” kanske får medhåll av somliga. Att detta är en materiell trosuppfattning som enbart utgår ifrån materiell mängd gör den svår att motbevisa. Mer ingående bedömningar finner vi hos Edward Berneys och Gustav Le Bon. I deras verk får vi börja på den mest fundamentala nivån av massans mentalitet: individen och folkmassan.

Individen och folkmassan

Vi kan redan se två typer av folksamlingar, en som samlas av intellektuella eller materiella skäl som t ex en åhörarna i en föreläsningssal eller kunderna i en shoppinggalleria. Den andra typen av folksamling har samlats av skäl som handlar om ande eller vilja: t ex en gudstjänst eller en demonstration.

Den första typen omfattas inte av massans mentalitet – de upplever sig själva som att vara summan av individerna på plats. Deras individuella tankar och viljor stöter ifrån varandra. Där finns verkligen så många fria viljor som summan av individerna. Här är det inte fråga om en enhet, men potentialen att bli en enhet finns där. Skulle en skottlossning uppstå i shoppinggallerian eller föreläsningssalen så skulle alla de här spretiga viljorna bli EN vilja och EN tanke. Att denna vilja och tanke är i paniktillstånd och endast tänker på att rädda sig själva är förstås sant, men den är fortfarande en enhet.

Berneys beskriver utförligt sina metoder för att använda panik i media för att ena individers fria viljor, något som pandemin visat med all önskvärd tydlighet. Därmot är panikpropaganda också den mest uppenbara metoden för att tvinga individers viljor i en samlad riktning, vilket också gör den något farlig för manipulatören som skapat den. Hur kan den vara farlig för sin upphovsman? För att den är så uppenbar – och sannolikheten att det ”avslöjas” under tiden eller i efterhand är överhängande.

Ingen individ vill riskera något för en folksamling av den första typen, eftersom hans individualitet är viktigast. Den andra typen kan utsätta individen för risk, eftersom den bygger på en känsla som inte kan uttalas med ord, men som ändå är så stark att den får individualitet att smälta ihop till att bli en del av massan. Där en sådan känsla finns blir individerna som celler i en och samma organism. Individerna omsluts av massans mentalitet.

Individens fria vilja upphör

Personer med erfarenhet av att leda stora folkmassor har beskrivit det som att deras personliga egenskaper smält ihop med enheten. Individerna i folkmassan kommer att riskera sin säkerhet och rentav offra sina liv för att massans samlade vilja ska nå sitt mål. En enskild person som underordnar sig massans mentalitet skulle inte drömma om att tänka själv och ta egna beslut – tankar förmedlas till folksamlingens individer genom ledaren – därefter är ledarens tankar också varenda individs. Om ledaren sviktar i tanken kan det vidare observeras att folksamlingen inväntar hans tankar en viss tid innan individuella tankar återuppstår.

Det kan även observeras att processen inte nödvändigtvis behöver upprätthållas av en karismatisk person som talar till individerna – processen kan pågå även när individerna är skingrade. Det kan åstadkommas genom konstanta intryck, särskilt via sociala medier, som håller människorna i ett tillstånd av massans mentalitet, även när de är ensamma. De nya propagandametoder som växt fram sedan första världskriget visar det tydligt – att genom konstanta propagandabudskap kan massans mentalitet upprätthållas kontinuerligt, även om individerna skingras fysiskt. Masspropaganda i ljud och bilder har funnits länge – de omger oss överallt – särskilt på sociala medier.

Att propaganda har använts för att hålla folket i ett tillstånd av massans mentalitet kan vi se överallt omkring oss. Individuella tankar förekommer väldigt sällan i den moderna världen, vilket inte är så konstigt. Varje dag, hela dagarna blir vi moderna människor, särskilt de med mycket skärmtid på sociala medier, bombarderade av intryck som syftar till att skapa panik eller konsumtion, med konsekvensen att många är konstant distraherade från att tänka egna tankar.

Människan som förutsägbar enhet

Vi har idag en samhällsstruktur där större delen av all kommunikation och informationsutbyte är helt beroende av telekominfrastrukturen. Big Tech i allmänhet och sociala medier i synnerhet har en avgörande roll i att upprätthålla massans mentalitet – därför blir ägandet och kontrollen av denna sektor en avgörande fråga för oss på mässan den 5 mars. Även krigsindustrin och modern krigföring är helt beroende av telekom-teknik.

Så vem äger Facebook, Twitter, Google (Alphabet) och Microsoft? Vilka ekonomiska krafter finns bakom dem? En snabb koll på börsdatabasen Morningstar visar att fondbolagen Vanguard, BlackRock och Fidelity har den dominerande kontrollen över Big Tech. Samma fondbolag är även de största ägarna till USAs största banker samt till vapenindustrin, Big Pharma, konsumtionsvarumärkena och massmedierna.

Vad denna kontroll över världens stora företag innebär för kontrollen över vanliga människor är nog uppenbart. De flesta användare av sociala medier har inte ägnat en tanke åt vad som görs med deras persondata – men människor är dessa företags verkliga produkt. Det är våra personuppgifter och kartläggningen av vår personliga information som möjliggör att våra individuella tankar undermineras för att istället försätta oss i massans mentalitet.

När man har ett digitalt arkiv med kunskap om oss, våra personligheter, våra personliga relationer och bekantskaper, våra rörelsemönster, våra köpvanor, vår smak och våra preferenser, våra önskningar och drömmar – då blir varje person en förutsägbar enhet i ett konsumtionssamhälle som finanseliten styr. Det blir som sagt betydligt lättare för en modern människa att glida ner i massans mentalitet istället för att tänka själv.

Panik kombinerat med strävan efter materiell tillfredsställelse kan nog också vara en av de bidragande orsakerna till moderna människors psykiska ohälsa. Frågan är om det kan finnas ett mer osunt sätt att leva, än att jaga fram och tillbaka mellan illusioner av lycka och förtvivlan – att jaga efter falska lösningar på verkliga problem? Under mässan den 5 mars kommer frågor kring massans mentalitet, sociala medier, Big Tech diskuteras jämte den centrala frågan om hur lydnaden gentemot deras kontrollsystem kan brytas.

Köp din biljett till den 5 mars

För att ta del av scenprogrammen på plats krävs en entrébiljett, som kostar 495 kr. I entrébiljetten ingår entré till Svenska Bok- & Mediemässan 2022 med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal på scener, köpa signerade böcker och andra produkter på mässgolvet samt förstås ta del av den ovärderliga entusiasm och inspiration som skapas genom de otaliga personliga möten som eventet är plattform för. Köp din biljett här.

Kort sagt – det blir en högaktuell och oförglömlig upplevelse. Hoppas vi ses där!

Inget evenemang hittades!

Senaste nyheterna

Vi använder kakor för att förbättra din vistelse på hemsidan. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy.