Swebbtv huvudsponsor
Panelsamtal

Panelsamtal på Scen 1 & Scen 2

Nu lanseras programmet för vårens panelsamtal på Svenska Bok- & Mediemässan 2022. Den 5 mars välkomnar vi det dryga tusentalet väntade besökare till en mässa med bokförsäljning, signeringar, mingel, debatter, fika och förstås panelsamtal på mässans tre scener. I vår ligger scenprogrammets fokus på den finansiella eliten där både nationella och globala samhällsfrågor tas upp till diskussion av våra medverkande sakkunniga.

Bland de medverkande gästerna på Scen 1 och Scen 2 finner vi de svenska alternativmediernas toppar såsom Mikael Willgert, Ingrid Carlqvist och Katerina Janouch till ämneskunniga experter som Johan Lindblad, Gösta Walin och Jan Blomgren. De tre scenernas program pågår samtidigt så att mässbesökarna kan lyssna till sina favoriter.

Premiarvisning

Premiärvisning – Scen 1

Dokumentärfilmen ’Makthavarna du aldrig valde’ har premiärvisning på vårens mässa! Den röda tråden i scenprogrammet är fokuset på Finanseliten, bland annat genom dokumentärfilmen ’Makthavarna du aldrig valde’ som har premiärvisning på mässan den 5 mars. På ett övergripande plan kan vi se den finansiella eliten sammanlänkad i flera sällskap, allra tydligast genom World Economic Forum – en intresseorganisation för de 1000 rikaste företagen i världen. Dokumentären är en produktion av Palaestra Media och blottlägger de maktförhållanden som verkar bortom partipolitik och allmänna val. Läs mer här.

Panelsamtal – Scen 1

Big Pharma – folkhälsa eller miljardindustri?

I detta läge börjar Big Pharma bli riktigt oroliga, men istället för att gå ut och erkänna att man avsiktligt, eller besinningslöst, skadat människors hälsa i över 50 år, så går man till frontalangrepp mot alla de som försöker hjälpa sina medmänniskor till ett friskt liv. Under mässan den 5 mars är vår förhoppning är att kunna kontra deras angrepp och förstås förmedla kunskap om hur man håller sig frisk i en värld där livsmedelsföretag och Big Pharma driver oss att bli allt mer sjuka.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Peter Abelin – Civ.ek & läkare
 • Glenn Dormer – Leg. Läkare
 • Pierre Tinderfjäll – Hälsocoach
 • Jan Berger – Affärsutvecklare
 • Ingemar Ljungqvist – Författare

Massmigration – kapitalism eller humanism?

Välkomna till samtal som belyser massmigrationens råa verklighet och förkrossande bakgrund. Panelen tar oss från ”Kriget mot terrorismen” till de senaste årens flyktingkriser fram till dagens parallellsamhällen där grov brottslighet och etniska konflikter är vardag. Hur kunde det här hända? Vilka krafter har legat bakom händelseutvecklingen och vilka intressen har tjänat på denna enorma mänskliga tragedi?

Medverkande i panelsamtalet:

 • Jan Tullberg – Docent – Företagsekonomi
 • Robert Mathiasson – f.d. ord.f Kommunisterna
 • Axel W. Karlsson – Präst
 • Petrit Latifi – Debattör

Klimatfrågan – dimridå eller verkligt hot?

När alla politiska partier är överens utan diskussion så kan vi vara säkra på att de får direktiv från högre ort… Och när det gäller den ödesmättade klimatfrågan är frågan därför befogad: Är det en välbehövd krishantering, eller är det en avledningsmanöver för att dölja andra uppsåt? Vilka ekonomiska incitament finns bakom miljörörelsen?

Medverkande i panelsamtalet:

 • Staffan Mörner – Författare
 • Aga Wilson – Adj. Professor
 • Gösta Walin – Professor – Oceanografi
 • Per-Olof Eriksson – Industriman
 • Åke Blomdahl – Konstnär & skribent

Energikrisen – okunskap eller girighet?

Samtalet om energikrisen förs inom ramen för de stadigt stigande priserna för elektricitet och drivmedel, samtidigt som miljöpolitiker slåss mot kärnkraften. Frågorna om bland annat reduktionsplikten, Miljöpartiets uppgörelse med Preem och de stora IT-jättarnas serverhallarnas skattebefrielse och nedsatta energiförbrukning kommer tas upp i debatten. Därför bjuder vi in sakkunniga och opinionsbildare på ämnet, för att gå till botten med dessa laddade ämnen.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Peder Bokenhielm – Grundare Bränsleupproret
 • Torbjörn Holkner – Medborgerlig Samling
 • Jan Blomgren – Professor – Kärnfysik
 • Ulf Brunnberg – Skådespelare
 • Johannes Haddad – Lärare

Kryptovalutor – bedrägeri eller möjlighet?

Sedan lanseringen av Bitcoin och Litecoin för över tio år sedan har kryptovalutor växt explosionsartat. Idag utreder t o m flera centralbanker möjligheterna att komplettera sina fiatvalutor med en krypto-motsvarighet. I fenomenet kryptovaluta ser vissa ett riggat pyramidspel och uppenbart bedrägeri, emedan andra ser en enorm investeringschans. Är du nyfiken på att höra mer och försöka få klarhet i kryptovalutornas möjligheter, risker och säkerheter? Varmt välkommen!

Medverkande i panelsamtalet:

 • Carl Lundström – IT-företagare
 • Anders Andersson – f.d. Bankchef
 • Peder Nilsson – Kryptohandlare
 • René Malmgren – Tritium Consulting
 • William Hahne – Civilekonom & f.d. politiker

NATO – trygghet eller destabilisering?

Ryssland och Kina beskrivs ofta som ondskefulla, barbariska, våldsamma och ett allvarligt hot mot allt det påstått goda, demokratiska och fredliga som NATO står för. Men polemik åsido – vilka realpolitiska sakförhållanden råder egentligen? Panelen tar upp frågeställningar kring vilka positioner Sverige kan inta gentemot NATO och vilka möjligheter vi faktiskt har att vara oberoende och skydda vårt eget territorium.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Erik Almqvist – Chefredaktör Exakt24
 • Joe Nilsson – Debattör
 • Jeff Ahl – Politiker

Finanseliten – hotet mot våra friheter?

Härmed bjuds besökarna in till ett scenprogram som handlar om en brännande aktuell fråga: finanselitens makt över vanliga människors liv. Panelen vill belysa människorna och kulturen som dominerar toppskiktet av nästan alla världens länder och företag, samt hedra och uppmärksamma de miljontals människor som utstår de mest brutala konsekvenserna av deras maktutövning.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Jonas Nilsson – Dokumentärfilmare
 • Mads Palsvig – Partiledare & f.d. Finansman
 • Magnus Stenlund – Civ.ek & jurist
 • Arne Weinz – Civ.ing & företagare
 • Filip Sjöström – Grundare Frihetsrörelsen

Tal & Musik – Scen 1

Musik: Ulf Bejerstrand

Öppningstal: Carl Lundström

Tal: Filip Sjöström

Musik: Hicks (Miqael Persson)

Avslutningstal: Erik Almqvist

Panelsamtal – Scen 2

Yttrandefriheten – framtidens viktigaste fråga?

Yttrandefriheten har alltid en central plats på Svenska Bok- & Mediemässan. Nu är det mer aktuellt än någonsin. Det fria ordet och en öppen dialog lyfts fram som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Panelens samtal belyser statens och massmediernas beröringsskräck kring vissa avgörande frågor, som oundvikligen har skapat en frustration hos den stor del av svenska folket, som aktivt söker efter objektiv information.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Ulf Bejerstrand – Politiker Knapptryckarna & musiker
 • Tage Perntz – Civ.ek
 • Eva Donell – Civ.ek
 • Marina Eriksson – Småbrukare

Sociala medier – exkluderande eller inkluderande?

Vi får här lyssna till tänkvärda samtal om de stora nätjättarnas roll för det ideologiska påtryckningsarbetet som riktas mot allmänheten. Många omtyckta och populära sidor och grupper motarbetas konsekvent av de sociala mediernas algoritmer, emedan subversiva verksamheter exponeras bortom all rim och reson. Vilka intressen är verksamma för att hålla opinionen inom denna konstruerade fåra?

Medverkande i panelsamtalet:

 • Andreas Sidkvist – Ordf. Partiet MOD
 • Evelina Hahne – Civ.ing & opinionsbildare
 • Katerina Janouch – Författare
 • Christian Peterson – Journalist
 • Zoia Zakariasdotter – Modiga Människor

Mainstreammedia – propaganda eller nyhetsförmedling?

Är 1984 ett fiktivt mardrömsscenario, eller har massmedierna makten att manipulera och programmera folkmassorna med en effektivitet som ingen korrupt ledare av tidigare epoker kunnat drömma om? Mot bakgrund av den skamlösa lögnaktighet som massmedierna och deras ägare uppvisar är det vår stora stolthet att bjuda in till ett viktigt samtal om journalistiken och informationsförmedlingens roll i ett demokratiskt samhälle.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Jesper Johansson – Journalist
 • Mikael Willgert – VD – Swebbtv
 • Einar Askestad – Författare & debattör
 • Anita Bååth – Reporter
 • Tommy Ulmnäs – Författare & f.d. kommundirektör

Fler kön – maktmedel eller omtanke?

Inom panelen Fler kön vill vi ta upp frågan om de otaliga människor som fallit offer för könsdysfori och vilket bemötande dessa människor får från HBTQ-rörelsen, staten och läkemedelsindustrin. Här tittar vi inte bara på vad könsbyten och genusteori leder till på det personliga planet, utan förstås även på vilka samhällsomstörtande krafter som fyllt sina kassavalv med de här typen av verksamhet.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Ingrid Carlqvist – Journalist
 • Felicia Eriksson – Skribent & frihetsaktivist
 • Li Sam Björk – Entreprenör & Skribent
 • Robert Rosenkvist – Frilansournalist

5G – hälsofara eller kommunikation?

Panelen om 5G går på djupet kring det nya mobilnätets snabbare anslutning och heltäckande nät. Den höga svarskapaciteten använder ett mycket större omfång av strålningsfrekvenser än vad 4G gör, vilket gett upphov till förmaningar om teknikens potentiella hälsorisker. Samtalet tar även upp aspekterna att 5G-nätet inte bara byggs ut för att förbättra civila förbindelser, utan även är starkt förankrad i krigsindustrin och det globala underrättelsetjänstkollektivet.

Medverkande i panelsamtalet:

 • Michael Oddane – WakeUpGlobe
 • Olle Johansson – Docent – Cellbiologi
 • Gun-Marie Henriksson – Författare

Massvaccination – kontroll eller omsorg?

Samhällsfrågan om vaccinpass har kommit att omfatta alltifrån folkhälsa, samhällsskydd, nyheter, reklam och medborgerliga rättigheter. Likt andra avgörande samhällsfrågor så verkar de enda lösningar som presenteras vara de som är lönsamma för finanselitens multinationella företag. Fler människor än någonsin ställer sig tvivlande till det postpandemiska samhället och där vill vi gärna bidra med klarhet och nya perspektiv. Varmt välkommen!

Medverkande i panelsamtalet:

 • Sandra Wigren – Frihetsaktivist
 • Oscar Overgaard – Jurist
 • Mikael Fjällid – Överläkare
 • Max Winter – Partiet Rikslagen

EU – självbestämmande eller överstatlighet?

Inom panelen EU siktar vi på att belysa de europeiska bilaterala alliansernas långa tradition av att samarbeta med och knyta till sig både stater och civilsamhällets organisationer till en centralstyrd organisation. Varifrån utgår deras makt? Var går egentligen gränsen mellan ekonomiskt stöd och korruption? Kan Europeiska kommissionen ha så stark maktställning att de underminerar nationalstaten?

Medverkande i panelsamtalet:

 • Stefan Torssell – Författare
 • Johan Lindblad – Politisk rådgivare
 • Andreas Feymark – Tekn. Dr & politiker
 • Göran Adamson – Docent – Sociologi

Tal – Scen 2

Tal: Katerina Janouch

Tal: Karl Hedin

Tal: Magnus Stenlund

Tal: Mikael Willgert

Köp din biljett till den 5 mars

För att ta del av scenprogrammen på plats krävs en entrébiljett, som kostar 495 kr. I entrébiljetten ingår entré till Svenska Bok- & Mediemässan 2022 med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal på scener, köpa signerade böcker och andra produkter på mässgolvet samt förstås ta del av den ovärderliga entusiasm och inspiration som skapas genom de otaliga personliga möten som eventet är plattform för. Köp din biljett här.

Kort sagt – det blir en högaktuell och oförglömlig upplevelse. Hoppas vi ses där!

Inget evenemang hittades!

Senaste nyheterna

Vi använder kakor för att förbättra din vistelse på hemsidan. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy.