Swebbtv huvudsponsor
finansiella eliten

8 sätt att bekämpa den finansiella elitens maktmissbruk

Svenska Bok- & Mediemässans avsikt är att motverka den finansiella elitens maktmissbruk och massmediala propaganda genom att ge plats för viktiga samtal om demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och förståelse för vår tids avgörande frågor.

Vår tids stora samhällsfrågor blir betydligt mer begripliga och intressanta när vi börjar granska äganderätten till de globala storbankerna och världens dominerande finansinstitut. På ett övergripande plan kan vi se den finansiella eliten sammanlänkad i flera sällskap, allra tydligast genom World Economic Forum – en intresseorganisation för de 1000 rikaste företagen i världen. Där hittar vi också den databas som knyter samman deras olika strategier.

Konspiratoriskt?

Samhällsdebatten inom en mängd kritiska frågor är idag begränsad av en åsiktskorridor som inte bara sätter stopp för yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen, utan påtagligt ofta syftar till att gynna den finansiella elitens maktkoncentration och ekonomiska vinstintressen. I denna artikel finner vi länkar och ingresser till de ämnen vi valt att ta upp till paneldiskussion under vårens Svenska Bok- & Mediemässa.

Allmänhetens kännedom och därmed även debatterna om imperialism, plundringskrig, massmigration och globala industrier såsom läkemedels-, livsmedels-, telekom- och vapenindustrierna är kraftigt partisk till den finansiella elitens fördel. Detta beror på att debatterna i regel förs på plattformar såsom massmedia eller sociala medier, ägda och kontrollerade av den finansiella elit som vi avser att belysa.

I pandemins kölvatten har vi sett grundläggande mänskliga rättigheter åsidosättas i länder som kallar sig demokratiska. Godtyckliga arresteringar, frihetsberövande utan rättegång och lag, förkrossande böter och återkallande av mötesfriheten har blivit vardag. En totalitär offensiv pågår i hela världen och målet tycks vara att etablera ett system där den finansiella eliten kan diktera vilken typ av samhälle vi ska leva i. Så hur kan vi bekämpa detta?

Den vinnande strategin – sammanfattad i 8 punkter

Även om den finansiella eliten är stark när det gäller kapital och politisk makt, så är de faktiskt svagare än på länge. Dels beror det på att de är numerärt få till antalet och att sättet de utövar makt på bara tjänar dem själva, dels för att de redan har gjort sig impopulära under en längre tid. Förtroendet för deras massmedier, särskilt i de stora imperialistiska länderna, är rekordlågt.

Vi rekommenderar därför en åtta-punktsstrategi för ett bättre samhälle:

  1. Öka allmänhetens källkritiska inställning till massmedierna
  2. Ha koll på dina medborgerliga rättigheter
  3. Lär dig om konkreta lösningar genom förslag, initiativ och reformer
  4. Handla från lokala småföretag – skapa bytesringar, crowdfunding
  5. Våga ifrågasätta vad som är ”extrema” och ”normala” åsikter
  6. Engagera dig i samhällsfrågor genom aktionsgrupper, föreningar och partier
  7. Nätverka och knyt kontakter med andra likasinnade
  8. Ha kul & fira dina framgångar

Samtliga 8 punkter åstadkommer du genom att delta på Svenska Bok- & Mediemässan. Inget ger så stora möjligheter till motivation och nytänkande som inspirerande mänskliga möten. Tidigare år har Svenska Bok- & Mediemässan gjort succé som mötesplats, under våren flyttar vi fram positionerna rejält.

Den 5 mars blir vi Sveriges största arena för viktiga samtal och värdefull fortbildning om de aktuella samtidsfrågorna. Är du nyfiken på de ämnen vi lyfter redan nu? Läs ingresserna nedan för att fördjupa dig i några av scenprogrammets högaktuella innehåll.

Ämnen på Svenska Bok- & Mediemässan 2022

Finanseliten – Hotet mot våra friheter?

Den finansiella eliten utgörs av fyra stora fondbolad; BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments och State Street Corporation. Ska dessa fondbolag och deras multinationella storföretag få påverka politiken eller ska makten utgå från folket? Går det att ha yttrandefrihet när några få äger allt? Vilka är den finansiella eliten? Vad är World Economic Forum och Global Governance? Vilka är vinnarna och förlorarna i deras spel?

massmedia

Mainstreammedia – Propaganda eller nyhetsförmedling?

Hur kommer det sig att vissa samhällsfrågor ignoreras helt av de stora nyhetsmedierna? Varför blåses vissa frågor upp bortom alla rimliga proportioner? Vilka investmentbolag äger de massmediala koncernerna? Har deras nyheter använts som propaganda för att gynna den finansiella elitens vinstintressen? Hur påverkas samhällsutvecklingen av propagandistisk nyhetsförmedling?

Klimatfrågan – Dimridå eller verkligt hot?

Massmedierna driver klimathotet stenhårt och den finansiella eliten investerar miljardbelopp i klimatomställningen, men är det en dimridå eller ett verkligt hot? Är syftet att få oss att skifta fokus från andra frågor, eller finns det ett verkligt hot mot vår existens? Finns det ett ekonomiskt intresse bakom klimatfrågan och om det finns det, vilka tjänar då pengarna? Hur påverkar klimatpolitiken den vanliga människan psykiskt, fysiskt och ekonomiskt?

Big Pharma

Big Pharma – Folkhälsa eller miljardindustri?

Varför eskalerar fysisk och psykisk ohälsa? Varför förskrivs mer läkemedel än någonsin? Är det rimligt att den finansiella eliten tjänar miljardbelopp på människor med inaktiv livsstil, depression eller diagnoser? Är läkemedelsberoende en form av lagligt drogmissbruk? Föredrar läkemedelsindustrin en befolkning som är konstant sjuk och deprimerad?

Sociala medier – Exkluderande eller inkluderande?

Vem bestämmer över nätcensuren? Är den finansiella eliten huvudägare till IT-jättarna såsom Facebook, Twitter och YouTube? Ska alla åsikter vara tillåtna på sociala medier eller är det upp till företaget som äger plattformen? Hur kan vi säkerhetsställa fortsatt yttrandefrihet på sociala plattformar och vilka plattformar är egentligen hotade? Är sociala medier en form av frivillig massövervakning?

Massvaccination – Kontroll eller omsorg?

Har pandemin utnyttjats för att införa ökad kontroll i samhället? Är massvaccination en bra metod för att värna om vår hälsa, eller strider det mot våra grundläggande rättigheter? Hur kommer det sig att de enda lösningar som diskuterats under pandemihanteringen är de som inbringar miljardbelopp till den finansiella elitens läkemedelsbolag?

Massmigration – Kapitalism eller humanism?

Är massmigrationen ett sätt att tjäna pengar eller handlar det om att ta hand om utsatta människor? Kaoset som Europa har sett de senaste åren har splittrat folk, skapat rotlösa människor och otrygga samhällen, vill vi ha det så? Vilka är drivkrafterna bakom massmigrationen? Hur har debatten kring invandringen sett ut? Om massmigrationen är en kapitalistisk vinstmaskin, vilka tjänar då pengarna?

Kryptovalutor – Bedrägeri eller möjlighet?

Är kryptovalutor det nya guldet och framtidens nya betalmedel, eller är det ett pyramidspel? Vilka ligger bakom kryptovalutor och finns det någon säkerhet i systemet? Kan kryptovalutor motverka den finansiella elitens kontrollsamhälle? Finns det något reellt värde i kryptovalutor som trots allt bara är ettor och nollor i en dator?  

EU & NATO – Självbestämmande eller överstatlighet?

Stödet för EU och NATO är högre än någonsin i riksdagen, men svenska folket håller inte med. Borde Sverige ingå i dessa överstatliga allianser? Har vi realpolitiska möjligheter att vara självständiga och oberoende? Har den vanliga människan något att säga till om, eller är detta en fråga för lobbyister och yrkespolitiker? Vilka fördelar får Sverige av att ingå i multilaterala samarbeten?

Fler kön – Maktmedel eller omtanke?

Är införandet av flera kön ett sätt att splittra människor, eller handlar det om omtanke för olikheter? Hur har debatten varit kring dessa frågor? Får alla röster komma till tals, eller finns det tabun som begränsar debatten? Är könen biologiska eller sociala konstruktioner? Kan införandet av flera kön leda till ökat kvinnoförtryck? Är det verkligen moraliskt och etiskt försvarbart att barn får genomgå könsbyte?  

5G – Hälsofara eller kommunikation?

Är 5G-teknologin en fara för hälsan, eller handlar det om förbättrad kommunikation mellan mobilanvändare? Hur har debatten kring 5G varit? Finns det bakomliggande ekonomiska drivkrafter? Vilken forskning finns kring eventuella negativa konsekvenser? Vilken användning har 5G-nätet inom krigsindustrin? Kan den nya tekniken användas för att massövervaka oss?

Energikris

Energikrisen – okunskap eller girighet?

Varför har vi skenande priser på bensin och ström? Vad innebär det i praktiken att ”minska utsläppen till noll”? Vem vinner och förlorar på klimatomställningen? Hur kommer det sig att regeringen ger skattebefrielser och förmånliga avtal till internationella oljebolag och techjättar? Varför tvingas den svenska arbetarklassen ta notan för klimatpolitikens och den finansiella elitens agenda?

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten – framtidens viktigaste fråga?

Vad händer med ett samhälle som väljer att hålla för öronen och tysta frihetens röster? När journalister som vill ställa obekväma frågor inte ges plats? Vad händer när journalister upplever en allt stramare åsiktkorridor och anpassar sitt arbete för att undvika yrkesmässiga bestraffningar? Har det istället växt fram ett regimvänligt informationsflöde där gränsen mellan propaganda och journalistik blir allt grumligare?

Köp din biljett till den 5 mars

För att ta del av scenprogrammen på plats krävs en entrébiljett, som kostar 495 kr. I entrébiljetten ingår entré till Svenska Bok- & Mediemässan 2022 med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal på scener, köpa signerade böcker och andra produkter på mässgolvet samt förstås ta del av den ovärderliga entusiasm och inspiration som skapas genom de otaliga personliga möten som eventet är plattform för. Köp din biljett här.

Kort sagt – det blir en högaktuell och oförglömlig upplevelse. Hoppas vi ses där!

Inget evenemang hittades!

Senaste nyheterna

Vi använder kakor för att förbättra din vistelse på hemsidan. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy.