Swebbtv huvudsponsor
finanseliten

Finanseliten i fokus den 5 mars

Svenska Bok- & Mediemässan 2022 har temat ’Yttrandefrihet och Finanseliten’ och tar sitt avstamp i den stora maktkoncentration som finns hos världens allra rikaste. Scenprogrammen på mässan den 5 mars avser att göra en omfångsrik analys av samtidens stora frågor kring ekonomi, politik, media, litteratur, teknik, klimat, genus, krig och fred, kryptovalutor och mycket, mycket annat.

Genomgående för samtliga ämnen kommer att vara ett fokus på den lilla klick människor som stundtals kallas för ”ärke-kapitalister”, ”krigsprofitörer”, ”the 1%”, ”den djupa staten”, ”världens rikaste” eller ”globalisterna”. I samband med mässan kommer vi att benämna dem Finanseliten.

Kontrollen över världens tillgångar

Reklam i massmedier ger intryck av att vi lever i en fri marknad där det pågår en intensiv konkurrens mellan ett stort antal företag och kapitalgrupper om människors konsumtion. Men mångfalden är något av en illusion. Den som närmare undersöker ägarförhållanden kommer att inse att det är ett och samma konglomerat som ligger bakom majoriteten av världens företag. Även konkurrerande bolag kan ha samma ägare – det är dessa vi kallar finanseliten.

De välkända företagen och deras produkter är i mångt och mycket bara en ”cover”, täckmantel för de större kapitalgrupper som står bakom dem. Om vi till exempel tittar på ägandet av Coca-Cola och Pepsi Cola, så finner vi en slående likhet:

Coca-Cola: Berkshire Hathaway, Vanguard, State Street, Fidelity och BlackRock.
PepsiCo: Vanguard, State Street, BlackRock.

Och det är just de sista tre, Vanguard, State Street och BlackRock, som sticker ut som gengångare i praktiskt taget i alla andra viktiga sektorer av den moderna västerländska kapitalismen. Hur avslöjande detta än är, så är verkligheten ännu värre. Dessa företag ägs och kontrolleras återigen av en liten grupp finanskapitalister, som dessutom äger varandra.

Kapitalismens megastruktur

Redan omkring år 1900 hade kapitalistiska grupper dykt upp som kontrollerade tusentals företag och som i själva verket delade upp världen mellan sig. I dag har maktkoncentrationen kommit mycket längre. Sedan finanskrisen 2008 har koncentrationen av världens finanskapital ökat avsevärt. Faktum är att det är samma företag som äger och kontrollerar banker och finansiella institutioner, vapenindustrin och Big Pharma, varumärkesföretagen, massmedierna och IT-företagen.

Forskare vid ETH Zurich i Schweiz genomförde år 2007 en avancerad dataanalys av affärsinformation från hela världen i den finansiella databasen Orbis. De började med en lista på 43 000 multinationella företag. Sedan började de granska ägandet och anslutningarna för att se vilka som styrde vad. På det här sättet kartlade de över en miljon ägarlänkar och kunde för första gången bygga en datamodell som synliggjorde en global finansiell makt.

De fann att år 2007 fanns 147 företag som kontrollerade 40 procent av kapitalet i alla företag i basen. Dessa 147 företag var inte bara dominerande utan de ägde också varandra. Tre fjärdedelar av ägandet av aktierna i kärnan tillhörde själva kärnan. Så vi talar om en tätt sammanlänkad grupp av företag.

De röda punkterna är de viktigaste företagen. Till höger en bild som visar sambandet mellan finansbolagen. Dessa multinationella företag är så tätt sammanlänkade att de bildar en megastruktur som kontrollerar 40% av de stora företagens kapital. Dessa företag är dessutom ”superkopplade”, det vill säga korsägandet är så sammankopplade att de framstår som en finansiell superorganism. Forskarna bakom studien skriver: ”Man kan tänka på toppkontrollörer inom denna kärna som en ekonomisk ”superenhet” i det globala nätverket av företag.”

Finanselitens ”Big Three”

Tre amerikanska fondbolag kallas för ”Big Three” och känns snabbt igen som de största och mäktigaste – Vanguard, State Street och BlackRock, som idag är den största av de tre. Totalt har dessa tre över 15 000 miljarder dollar i tillgångar. De tre fondbolagen är så kallade passiva kapitalförvaltare. Det innebär att de inte försöker slå marknaden på samma sätt som aktiva fonder utan snarare följer den. De tar därför ut en mycket lägre avgift från investerarna, och sedan finanskrisen 2008 har det strömmat investerarpengar från aktiva fonder till de passiva fondförvaltarna.

Forskarna vid Amsterdams Universitet har kartlagt ägandet till ”Big Three” och visat att om man ser på dem alla tillsammans, är de de största ägarna i 40% av alla börsnoterade företag. Det har gjorts i ett projekt som heter CORPNET, som syftar till att kartlägga de globala företagen. De har också studerat S&P 500-indexet, som är ett register över de 500 största företagen i USA, där kapitalkoncentrationen är ännu mer extrem. Totalt sett är Big Three största ägare i 88% av dessa företag.

I samma studie kartlade forskarna fondbolagens omröstningar och avslöjade hur aktiva de faktiskt är. Det visade sig tydligt att de i själva verket inte alls är passiva förvaltare, utan använder en samordnad (koordinerad) och centraliserad omröstningsstrategi och utövar således ägarkontroll.

Vilka är egentligen ”finanseliten”?

BlackRock grundades 1988 och noterades på börsen 1998. År 1999 förvaltade fonden 165 miljarder dollar. Nu förvaltar den 6 840 miljarder. Fonden har kallats världens största skuggbank, och det borde vara uppenbart att BlackRock och de andra stora inte uppstått ur intet. Men deras kundregister är inte offentliga, så vi kan inte omedelbart veta vilka det är som har investerat kapital i fonderna.

BlackRock ger oss dock några ledtrådar. Företaget skrev tidigare på sin webbplats att de har några av de allra största stiftelserna och privata fonderna som sina kunder. Det måste betyda att de har stiftelser som Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Carnegie och kanske också Rothschild Foundation i kundregistret. Det är ingen kvalificerad gissning att tro att det är bidrag från gamla bankdynastier som har gjort det möjligt för dessa fondförvaltare att bli så starka och mäktiga så snabbt.

Nu har finanselitens ”Big Three” fått så mycket makt att ett politiskt krav har väckts i USA om att dela upp dem, för att bryta deras monopol. Det är osannolikt att de tre kommer att acceptera det utan vidare. I Sverige har inte ens vänstern fattat hur mycket politisk och social makt dessa finansinstitut har förvärvat, trots att de har otroligt starka kopplingar till vårt land.

Konsekvenserna av deras makt

Svenska Bok- & Mediemässan den 5 mars riktar strålkastarljuset mot Finanseliten. Under pandemin har vi upplevt en omvälvning av hela vår värld. Den har på kort tid lamslagit miljontals människors liv, samtidigt har finanselitens 10 rikaste fördubblat sina förmögenheter. Oavsett hur händelseutvecklingen kommer att utspela sig under det närmsta året kan vi bara bestyrka ett faktum – det här är bara den första milda brisen, en förvarning om hur sårbara de moderna samhällena är.

Vi har under de senaste åren sett hur en energi har vuxit fram i världen som vi alla är del av. En reaktion av vrede och desperation mot finanselitens oerhörda kapitalmakt och besinningslösa korruption. Deras massmedier har äntligen uppmärksammats som det propagandaverktyg de verkligen är. Miljontals människor anser numera att dessa medier är så genomfalska att de aldrig mer kan hävda sig som objektiva nyhetsförmedlare.

Deras ansträngningar för att kväsa yttrandefriheten på internet blir av människor från både höger och vänster exponerade som den brottsliga manipulation den verkligen är. Finanseliten kanske fortfarande kontrollerar tiotals miljoner av de minst medvetna och mest naiva, de som inte bryr sig tillräckligt för att försöka förstå den värld de lever i. Men för första gången i mannaminne är antalet medvetna att likställa med de obrydda massans, men vår energi är omätbart mycket kraftigare.

World Economic Forums planer på att omvälva vår värld till en shoppinggalleria med öppna gränser där finanseliten totalt kan dominera den stora massan och därmed sätta agendan för vår ekonomi, kultur, politiska system och sociala struktur håller på att misslyckas och kommer oundvikligen att misslyckas. Det är bara en tidsfråga innan deras styrande roll i den globala människohandeln, droghandeln, organhandeln och deras konstanta försök till att provocera fram öppen konflikt i Mellanöstern och Ryssland blir exponerad för hela världen.

Världen vaknar just nu och vi har fått nog av falska floskler om humanitet och öppna gränser som flödar från finanselitens marionettdockor som Obama, Macron, Merkel, Juncker, Trudeau och Löfven. Vi har fått nog av deras försök att krossa även de minsta utposterna för yttrandefrihet på internet, hur de använder Silicon Valley och stora techbolag som Google och Facebook för att manipulera folkmassorna med en effektivitet som ingen korrupt ledare av tidigare epoker kunnat drömma om.

Vår mat har blivit hopplöst genmanipulerad och förgiftad under de senaste årtiondena. Vårt dricksvatten är besudlat av hormonsubstanser, rester av läkemedel och vem vet vad mer. Deras läkemedel och vacciner är grund för stor misstänksamhet. Våra hav och vår luft blir fortsatt förgiftade för varje år medan finanselitens absurda förslag på ”hållbara lösningar” inte gör något annat än att fylla bankvalven för dem själva.

5G-strålning, radiovågor och elektroniska signaler fyller nu luften och vi har mycket liten kunskap om hur de påverkar våra hjärnor och kroppar. Finanseliten visar ingen vilja att förstå dessa risker och gör tvärtom, stora ansträngningar för att vi inte ska förstå dess effekter.

Under mässan den 5 mars är det scenprogrammets målsättning att göra en omfattande analys av de olika ämnena och den lilla klick kapitalister som av flertalet politiska bedömare kallats för ormar, krigsprofitörer, lögnare och parasiter. Den framtida avvecklingen av finanselitens styre ska bli så smärtfritt som möjligt.

Den målgrupp som Svenska Bok- & Mediemässan riktar sig till är del av den världsomspännande miljonrörelse som är fullt medveten om vilka finanseliten är, och som därav inte kan upplösas genom någon av de vanliga metoderna. Vårt jobb är att värna sann yttrandefrihet och därigenom väcka den kritiska massan.

Detta är definitivt genomförbart, eftersom förtroendet för finanselitens massmedier ligger på lägsta nivå, medan vår förmåga att nätverka och dela information är på en rekordhög nivå. Det betyder att vi måste ta oss inåt, från periferin, till hjärtat av allmänheten. Det betyder att ”alternativa” medier måste växa till att bli utgöra ett eget etablissemang. Den 5 mars har vi chansen att aktivera den kritiska massan till medvetenhet om det faktum att vi lever i ett djupt ofritt samhälle, förklätt av propaganda.

Om du delar detta syfte så är du väl behövd och varmt välkommen till Svenska Bok- & Mediemässan!

Köp din biljett till den 5 mars

För att ta del av scenprogrammen på plats krävs en entrébiljett, som kostar 495 kr. I entrébiljetten ingår entré till Svenska Bok- & Mediemässan 2022 med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal på scener, köpa signerade böcker och andra produkter på mässgolvet samt förstås ta del av den ovärderliga entusiasm och inspiration som skapas genom de otaliga personliga möten som eventet är plattform för. Köp din biljett här.

Kort sagt – det blir en högaktuell och oförglömlig upplevelse. Hoppas vi ses där!

Inget evenemang hittades!

Senaste nyheterna

Vi använder kakor för att förbättra din vistelse på hemsidan. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy.