Swebbtv huvudsponsor
Magnus Stenlund

Magnus Stenlund – Tal på Mynttorget

Återpublicering av Stenlunds tal den 19 februari

Detta är en återpublicering av det tal som Magnus Stenlund höll på en demonistration på Mynttorget lördagen den 19 februari.

Fråga 1: Hur skulle det för omväxlings skull kännas med ett parti som talar sanning? Är inte ni som jag hjärtligt less på alla dessa lögner?

Eller, fråga 2: Är allt bra nu? Nu när vi får dansa och kelas utan munskydd? Krama våra barn igen! Skaka hand tills händerna svullnar om vi så känner för det. Behövs inte sanningen längre då?

Ja, vad säger den nya grundlagsutredningen, som man så påpassligt smusslat igång och som den nuvarande så kallade riksdagsoppositionen inte har det minsta att invända emot?

Man vill

1. Utöka smittskyddslagen att gälla inte bara pandemier utan “epidemier med t ex andra smittvägar eller riskfaktorer”. Lite lagom luddigt alltså; ’andra riskfaktorer’ kan i princip vara vad som helst.

2. “Inskränkningar får inte vara mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt”. Vem som avgör vad som är absolut nödvändigt är förstås regeringen.

3. Man vill upprätta ett nationellt register över covidvaccinerade – och får därmed samtidigt ett över dem som inte är det. 

4. Man vill kunna låsa in folk på obestämd framtid i sina hem och på hotell. Även förhindra oss från att lämna vårt kvarter, vår stad eller vår region. Om man känner för det.

5. Att som individ ’inte ta ansvar’ för smittspridning ska i framtiden vara förenat med böter eller fängelsestraff.

6. Man vill kunna upprätta poliskontroller på vägar in och ut ur städer. Och kunna stänga ner landets företag och andra verksamheter – givetvis utan ersättning. 

7. Gamla människor ska man ha rätt att låsa in och isolera helt. Det kallar man för ’kohortvård’. Hit lär även ovaccinerade snart räknas, om de med ett PCR-test definieras som ’asymtomatiskt smittade’.

Handlar om att ge regeringen rätt att genomföra hårda lockdowns

Det handlar alltså om att ge regeringen rätt att med undantagslagar genomföra just så hårda lockdowns som Australien och Nya Zeeland använt sig av, men som vår grundlag – hittills – inte har tillåtit. Och som varit det kanske viktigaste skälet till att vi i Sverige inte har drabbats på samma sätt som där, av drakoniska övergrepp på våra mänskliga fri- och rättigheter.

På en pressträff med socialministern den 27 januari tackar regeringens ’vaccinsamordnare’ Richard Bergström för sig, genom att beskriva vaccinationsprogrammen som en framgångssaga. Hur han lyckades få mRNA-vaccinen på plats, trots att många sa nej, de uppfattades som de absolut mest ’äventyrliga’. ”Pfizer och Moderna blev våra två stora vaccin och så kommer det fortsätta vara”, fastslår han. Han beklagar att omicron kom innan många hunnit ta sin tredje dos och uppmanar alla unga att genast ta den – även om man haft covid. 

”Påfyllnadsdoserna har en fantastisk teknologi som är väl lämpad att uppdatera!”, säger Bergström belåtet, ”Det tar bara tre månader så får vi nya doser”. I Bergströms mun låter det som godis, som man knappt kan få nog av.

Nu har vi 7,5 dos per levande svensk antingen i oss eller på lager. På tyska medborgare ligger en halv miljard doser och väntar. Dessa inköp beslutades redan innan man började rekommendera barn och gravida att injicera. 

Och långt innan man blev tvungna att medge att de s k vaccinernas verkningstid var begränsad; först till ett år, sedan ett halvår, och nu, enligt senaste bud, fyra månader. EU vill köpa in ännu mer. Nyproduktion pågår också för fulla muggar. Pfizer ska öppna en ny franchise i Afrika, eftersom doserna inte påstås räcka till för oss européer.

Så – är allt bra nu?

Så – är allt bra nu? Enligt Bergström bör det ’förhoppningsvis’ räcka med årliga covidboosters. Som kombineras med influensa- och, varför inte, förkylningsvaccin ovanpå det. Allt lika behändigt uppdaterat! Och – om jag får fylla i vad Bergström utelämnar – därmed också ständigt lika oprövat.

Varför? Varför fortsätter statlig propaganda för preparat som nu döms ut som helt verkningslösa mot de senaste omicronvarianterna, och som bevisligen ger mångdubbelt förhöjda risker för dödliga hjärtsjukdomar, särskilt för barn och yngre män? 

Hur mycket har man egentligen tagit på sig att köpa enligt de hemliga avtal som skrivits med Pfizer och Moderna? En fråga som troligen skulle vara lättare att besvara om vi fick veta vad det är för information regeringen döljer och som Coronakommissionen inte får ut. Men gud nåde den som vågar dra egna slutsatser. Sådana som vi hånas för, eftersom man absolut inte vill att vi ska dra dem. Sanningen. 

Bergström kallar sig globalist, och hans märkliga fjäskande för Hallengren på podiet ger åtminstone mig mycket obehagliga associationer. Han är uppenbarligen – eller önskar bli – en av de ’unga globala ledare’ som World Economic Forum tagit under sina vingar. En organisation som öppet skryter om att man lyckats infiltrera större delen av världens politiska ledarskap. Man förespråkar bland annat att vi, alla andra alltså, bör leva egendomslösa. 

Det här är inga hemligheter, just eftersom det är så oerhört svårt för många att tro på. 

WeF styrs av Claus Schwab

WEF styrs av Claus Schwab och hans nära släkt och vänner, som råkar äga lejonparten av Big Pharma. Och man avlönar en försvarlig andel av dem som vi kallar för folkvalda, i många fall långt innan de faktiskt blev folkvalda. Var såna politikers lojaliteter ligger bör vi därför inte undra över. Deras pensionsplaner är säkrade. Det är inte våra.

Regeringens karantänssorti råkar som ni vet sammanfalla med de nyheter som nått dem och många andra genom alternativ media (såsom Swebbtv), om vad som pågår i Kanada. Tänk vilken slump! Samma dag som beslutet togs trummade våra rikstäckande medier ut det som vi hädanefter kommer få höra till leda. Att man gjort exakt rätt, i exakt rätt tid, och att allt är bra nu. Om vi bara fortsätter injicera.

Vad det här istället visar är ju att de kanadensiska åkarnas demonstration uppriktigt skrämmer skiten ur dem. Att fredliga men bestämda initiativ har effekt. Det är på sin plats med ett stort tack till dessa kanadensiska truckers. Vi ska också tacka våra egna åkare som kommit hit till Stockholm idag. Liksom jag ska tacka er för att ni dykt upp. Det här är vad som räknas. De uppfattar oss som ett hot. Och det gör de rätt i! Men inbilla er bara inte att de har givit upp.

Bergströms avskedsföreställning var på låtsas

Bergströms avskedsföreställning var bara på låtsas. ”Jobbet fortsätter ju”, är hans sista ord. Formellt gäller pandemilagen maj ut. Sen är det valrörelse. Men i höst, då säsongsinfluensan tar fart, finns det förstås goda möjligheter att dra igång hela cirkusen igen. Skulle man mot förmodan inte lyckas få media med sig på den hypen så kan en ny labbrymmare heller aldrig uteslutas, denna gång kanske faktiskt utrustad för att ta livet av folk genast. WHO varnade så sent som för någon vecka sen för att nya ’varianter’ av omicron kan visa sig mycket mer dödliga. Det lät både som ett löfte och ett hot.

Ni som inbillar er att man inte är kapabla till sånt bör läsa den långa listan över vad Pfizer redan fällts för. Böter och skadestånd för att ha blivit påkomna när man mutat tusentals läkare, använt nigerianska barn som försökskaniner utan deras föräldrars medgivanden, felaktigt marknadsfört olika läkemedel och ägnat sig åt medvetet forskningsfusk. 

Rekordet hittills är 2,3 miljarder dollar för Bextra och Celebrex, som man mutat amerikanska läkare och fackmän att promota 2009. Detta är inga undantag utan regel; business as usual. Allt för att fortsätta göda en aktiekurs som just nu faller, eftersom marknaden är osäker på om man verkligen ska lyckas göra covidvaccinen till den återkommande säljsuccé – helst på kvartalsbasis – som man kalkylerat med. Vad marknaden ännu inte intecknat är dock skadestånd för det medvetna fuskande som ledde fram till att covidpreparaten kunde bli nödgodkända av mer eller mindre korrupta eller pressade tjänstemän och politiker jorden över.

Regeringens reträtt är taktiskt smart

Regeringens reträtt är förstås taktiskt smart. Man behöver heller inte ta i med storsläggan, ännu, för svenskarna är världens fogligaste, och fortsätter att självmant injicera om än i lite trögare takt. ’Vaccinsamordnarna’ vill förlänga öppettiderna och göra bokningen enklare. En nationalekonom i Lund vill nu ge oss små belöningar för att injicera, eller bota vaccintröttheten’ som Svenska Dagbladet uttrycker det. Godis till barnen, öl till unga vuxna och en pensionsbonus till de gamla är exempel på vad som visat sig fungera. Även på kontinenten kan de mer hårdföra klanbröderna backa, och istället låta EU-kommissionen göra jobbet åt dem, genom att förlänga vaccinpasstvånget till juli 2023. 

Ett beslut som är så helt i otakt med vad alla med sunt förnuft redan kommit fram till; att omicron är en välsignelse som ger oss naturligt immunförsvar emot viruset – Vi måste därför inse att vaccinpassen i själva verket kan vara det övergripande målet. Att det är total kontroll som World Economic Forum och dess korrumperade hantlangare i själva verket är ute efter. Det är ju vad de själva faktiskt säger!

Det är många som varken har möjlighet eller är beredda att avstå resande över landsgränserna ett helt år till. När den så kallade oppositionen i riksdagen är mer – inte mindre – vänligt inställd till vaccinationsplaner och ’hälsobevis’ som passen döpts om till, och lägger sig raklånga inför frågan om avgörande förändringar av vår grundlag, rättigheter som vi här i Sverige varit privilegierat utrustade med i över 200 år. Ja, då finns det ingenting som hindrar att pass och kontroll görs obligatoriska i höst. 

De som insett faran måste enas

Det är varför detta initiativ behövs. De av oss som insett faran måste enas. Höger och vänster, unga och gamla, kvinnor och män. Och det gäller minst lika mycket dem som tagit både en och två doser, i värsta fall även tre. Vi måste inse att det aldrig kommer vara nog och att det inte handlar om vår hälsa. Åtgärderna mot pandemin har förorsakat det överlägset största slöseriet med mänskliga resurser sedan andra världskriget. 

Alla paket, främst till stora företag, och den galopperande inflationen, som vi nu börjar ana, var oundviklig och det visste man. Den är stöld, särskilt från unga och egendomslösa. Att beskriva dessa fullständigt vettlösa åtgärder som en framgång är skrämmande hyckleri och ska inte få stå kvar oemotsagt. Vi kommer vi aldrig kunna kompenseras fullt ut, varken vaccinoffren, småsparare eller alla konkursade småföretagare, för det mesta har ju slösats bort! Men de som nu rakar åt sig de återstående vinsterna ska inte tillåtas få behålla dem. Det måste utkrävas ansvar.

Sätt gränser för statens kontrollbehov

Över allt annat handlar det om att sätta gränser för statens kontrollbehov, inte backa från våra grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. I detta är vi alla tillsammans, någon viktigare fråga finns inte just nu. Som Frihetsrörelsens representanter i riksdagen är det detta vårt parti måste prioritera. Ingen annan kommer göra det åt oss. 

Så är allt bra nu? Ni som fortfarande tror det kan gå hem. Vi som inte gör det, vi står kvar. Det är därför vi är här. Tack.

– Magnus Stenlund 2022-02-19

Om Magnus Stenlund

Magnus Stenlund är i grunden jurist och civilekonom. Under 90-talet arbetade Stenlund för Ratoskoncernen med förvärv av fastigheter i Tyskland och blev efter några års karriär analyschef på SEB. År 2017 startade Stenlund den politiska bloggen Sunt Förnuft som en reaktion mot Bonniermedias åsiktsorienterade journalistik. Magnus Stenlund har därefter arbetat för Exakt24 och SwebbTV som debattör och programledare.

Köp din biljett till den 5 mars

För att ta del av scenprogrammen på plats krävs en entrébiljett, som kostar 495 kr. I entrébiljetten ingår entré till Svenska Bok- & Mediemässan 2022 med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal på scener, köpa signerade böcker och andra produkter på mässgolvet samt förstås ta del av den ovärderliga entusiasm och inspiration som skapas genom de otaliga personliga möten som eventet är plattform för. Köp din biljett här.

Kort sagt – det blir en högaktuell och oförglömlig upplevelse. Hoppas vi ses där!

Inget evenemang hittades!

Senaste nyheterna

Vi använder kakor för att förbättra din vistelse på hemsidan. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy.