Swebbtv huvudsponsor
Massmigration

Nya perspektiv på massmigration den 5 mars

Svenska Bok- & Mediemässan bjuder den 5 mars in till ett scenprogram som omfattar en hel del nya ämnen, men även nya perspektiv på gamla frågor såsom till exempel massmigrationen. Mässans scenprogram ska spegla vår samtid och detta märks inte minst nu under våren med programpunkter som berör pandemihanteringen och klimatindustrin, internationella utblickar mot Ukraina och Ryssland, Kina och Taiwan, USA och arabvärlden, samt förstås en granskning från nya vinklar kring massmigrationen till Västvärlden.

Invandringens syfte och verkan

Det är svårt att föreställa sig något vidrigare än en global mediekartell som på falska grunder anstiftat till invasionerna av Mellanöstern. Fenomenet är förstås inte nytt – ambitiösa krigsprofitörer har nog sällan besinnat den förödelse som deras verksamheter åsamkar världen. Desto oftare maskeras deras girighet med en aura av dygd och moral, vilket också kan förmodas vara syftet bakom massmigrationen.

Vid det här laget är det nog bekant för de flesta hur massmedierna på båda sidor av höger-vänster skalan har förespråkat massmigration och öppna gränser. Hur mycket utrymme har mediekartellen ägnat åt att opponera sig mot amerikanska plundringskrig? Hur många gånger har de föreslagit realpolitiska åtgärder som faktiskt skulle ge permanenta lösningar till de krigsdrabbade flyktingarna? De flesta är som sagt smärtsamt medvetna om hur medierapporteringen istället låtit påskina att det enda sättet vi kan hjälpa de krigsdrabbade är genom att importera dem i hundratusental till att bosätta sig i våra hemländer.

Den globalt koordinerade massmigrationen till Västvärlden i allmänhet har från politiskt håll motiverats med olika argument genom åren. Från början hävdade medierna att massmigrationen från U-länder var ett kompetensregn. Vi skulle ta emot en våg av färdigutbildade läkare, atomforskare och raketingenjörer som stod redo att lyfta ekonomin och stärka välfärden.

När det visade sig att kompetensregnet inte var fullt läskunnigt ändrades argumentet till att vi behöver nya människor för att ta hand om våra gamla (något som det märkligt nog inte krävs språkkunskaper för). När vinstutdelningen uteblev även inom detta område fick vi argumentet att folk flyr för sina liv och vi har en moralisk plikt och en postkolonial skyldighet att ge mat, husrum, vård, skola och omsorg till alla som flyr från krig, svält och fattigdom.

Sådana propåer är en vädjan till de ädla och empatiska dragen av vår karaktär. Dessa drag har vi dessvärre inte gemensamt med de mediemoguler som kort dessförinnan uppviglat till invasionerna som föranledde flyktingvågorna. Hur det än kom sig så öppnade vi våra hjärtan, vi öppnade våra gränser och vi öppnade våra plånböcker. Därefter har välfinansierade organisationer förflyttat miljontals migranter till både Europa och USA.

En värld i brand

En blick tillbaka till 2015 så ser vi ett tydligt samhällsomstörtande mönster kopplat till invandringen: att gränstaket för migration till Västvärlden har justerats upp flera gånger samtidigt som flyktingläger svämmar över och invandringskritiska röster, främst från Ungen och Polen, har utlöst omfattande politiska skandaler inom hela EU. Österrike valde att avbryta Schengensamarbetet för skydda sig från tillströmningen av migranter, varvid Angela Merkel och Jean-Claude Juncker utfärdade skarpa varningar om utsikterna för EU-samarbetets överlevnad i ljuset av en utbredd oenighet bland medlemsländerna när det gäller hanteringen av massmigrationen.

I kölvattnet av det som utspelade sig under 2015 har gängkriminaliteten och den klan-organiserade brottsligheten eskalerat lavinartat. Stora delar av Västvärlden har nu så kallade ’no-go zoner’ där den statliga ordningsmakten saknar kontroll, där landets inhemska befolkning hunsas och trakasseras. Vidare har den enorma tillströmningen orsakat en ohållbar belastning på välfärden och samhällets infrastruktur. Utbildningsväsendet har på grund av språkförbistring, ökad otrygghet och andra faktorer behövt sänka sin kvalité och effektivitet. Europas vackraste kulturstäder har på ett årtionde omvandlats till en oigenkännlig misär dominerad av gängkriminalitet och hemlösa i tiotusental.

Finanseliten – den verkställande kraften

När inga massmedier och inga yrkespolitiker tar upp en allvarlig fråga – då kan man ana att det rör sig om en kraft som verkar utan att synas. Det kanske kan verka som att massmigrationen, eller andra samhällskriser, är den stora ödesfrågan – men det finns mycket som talar för att det bara är ett verktyg. Finns det egentligen ett samband mellan massmigration och finanseliten? De flesta är nog redan bekanta med hur massmigrationen organiserats för att skapa en ny underklass i Västvärlden. Sambandet mellan den etniskt främmande underklassen och röster på vänster-ideologiska partier är också välkänt.

Vad som inte är lika välkänt är hur invandrarna utnyttjats för banksystemets fortlevnad. Ett finansiellt system som bygger på räntebelagda skulder till en privat bankkartell kräver ständigt nya användare – något som massmigrationen erbjudit i hundratusental. Invandringen är ett verktyg för att den finansiella eliten ska kunna upprätthålla sin dominans.

Vilka nya perspektiv?

Så från vilket perspektiv bör vi se på frågan om massmigration och andra omfattande kriser? Att våra välfungerande samhällen som tidigare generationer byggt upp och efterlämnat åt oss har förfallit? Är Västvärldens öde att demonteras och säljas till vrakpris? Kanske. Men något uppmuntrande håller på att hända. Mediekartellens psykosociala formatering håller på att brytas.

Avgörande frågor börjar ställas:

  • Tänk om globala världsmedborgare är en onaturlig företeelse som gynnar finanselitens kapitalistiska intressen?
  • Tänk om samhällets lycka och framgång inte uppstår genom privat vinstmaximering, utan snarare en genuin känsla av samhörighet med de andra medborgarna?
  • Tänk om varje folkslag i världen har en naturlig rätt och underliggande strävan att söka sig till denna samhörighet?
  • Tänk om stolthet och kärlek för det egna folket inte innebär hat och potentiellt folkmord?
  • Tänk om anklagelser om rasism aldrig varit något annat än en vidlyftig lögn?
  • Tänk om vi verkligen vill uppskatta och bevara den mångfald av människor och kulturer som finns i världen?
  • Tänk om den empati som motiverat vårt mottagande av migranter kan komma att avtrubbas om det egna samhällets välbefinnande står på spel?
  • Tänk om makthavare som behandlar nationer och människor som pjäser på ett spelbräde är den värsta sortens psykopater?
  • Tänk om vi plötsligt slutade lyssna på de medier som försökt intala oss att känna en paralyserande skam för brott som finanseliten begått?

Vi har fortfarande gott om handlingsutrymme att ställa vårt land och vår värld till rätta. Det avgörande är att vi tänker och arbetar konstruktivt med samtidens stora frågor. För att stimulera till detta har vi satt samman ett inspirerande och högaktuellt program där besökarna får stifta bekantskap med stora debattörer, journalister, forskare och många andra och hoppas givetvis på att få träffa dig där!

Köp din biljett till den 5 mars

För att ta del av scenprogrammen på plats krävs en entrébiljett, som kostar 495 kr. I entrébiljetten ingår entré till Svenska Bok- & Mediemässan 2022 med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal på scener, köpa signerade böcker och andra produkter på mässgolvet samt förstås ta del av den ovärderliga entusiasm och inspiration som skapas genom de otaliga personliga möten som eventet är plattform för. Köp din biljett här.

Kort sagt – det blir en högaktuell och oförglömlig upplevelse. Hoppas vi ses där!

Inget evenemang hittades!

Senaste nyheterna

Vi använder kakor för att förbättra din vistelse på hemsidan. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy.