Swebbtv huvudsponsor
HBTQ

HBTQ – vid regnbågens slut

Svenska Bok- & Mediemässan har skapat en gemensam plattform för att uppmärksamma de personer och frågor som inte ges utrymme i den massmediala debatten. Under våren 2022 kommer vi att bredda scenprogrammet avsevärt och ger därför plats för samtal om samhällsagendan kring genus och HBTQ som kommit att prägla det moderna Sverige.

Då & nu

De flesta vuxna kan dra sig till minnes en tid då pojkar och flickor sågs som en naturlig produkt av ett genetiskt lotteri av X- och Y-kromosomer. Sedan dess har den gängse uppfattningen rivits upp och till stor del ersatts av mer revolutionära inslag. Med feministiska frontfigurer så som de Beauvoir har könsfrågan reviderats och omformats, för att sedan introduceras i akademiens prestigefyllda salar.

Den nya grundprincip som fått kulturellt och medialt genomslag är att individen och dess upplevelse ska ges företräde när det kommer till att bestämma kön. Biologiska fakta och omvärldens upplevelse av vederbörandes könstillhörighet får oftast en sekundär tolkning enligt denna nya princip. HBTQ-rörelsen talar om individens rätt att ha den könsidentitet denne finner trivsamt. De talar även om samhällets skyldighet att anpassa sig efter vederbörandes permanenta, eller fluktuerande, beslut.

HBTQ-rörelsen har av många politiska bedömare påståtts vara ett led i den ny-marxistiska samhällsstrategin. Bakgrunden till genusteorierna har av dessa liknats vid den tidigare centrala frågan om klasskamp mellan samhällets olika ekonomiska skikt. Med framväxten av en allt mer etablerad medelklass tynade den revolutionära facklan för klasskamp. Ur dess aska började jämställdhetsfrågorna glöda där den revolutionära könsteorierna tog fart med övertygelsen att sociala konstruktioner snarare än biologi avgör könsrollerna.

Kärlek & hat

Genom massmedias försorg är vi alla bekanta med hur länder som Ryssland, Polen och Ungern går en väg mot totalitarism genom att bestämt motarbeta HBTQ-rörelsens agenda. Men vilken väg går egentligen Sverige med Pride-paraden i spetsen? Myndigheter och statliga institutioner har reformerats enligt HBTQ-rörelsens önskemål. Reformer har genomförts som slopar traditionell könssegregation inom offentliga miljöer såsom badhus och toaletter. Påverkanskampanjer riktade särskilt mot barn och unga förekommer både i skolan, på fritiden, inom underhållningen och på sociala medier. Samtidigt tilltar varningsropen kring HBTQ-rörelsens intima förankring med dömda pedofiler.

Under paroller om acceptans, tolerans, respekt och kärlek har debatten om HBTQ-agendans effekter och avsikter blivit hårt inskränkt. Att påtala biologiska verkligheter och sociala kontroverser ses av många HBTQ-aktivister som en form av trakasserier riktat emot dem. Många amerikanska universitet har implementerat så kallade ”Safe Zones” med avsikten att skydda känsliga individer från det psykiska trauma som vissa yrkar att samtal om kön framkallar. Trots att religiösa och ideologiska skolor i allmänhet fördöms som indoktrinering har vi även sett framväxten av könsneutrala förskolor och HBTQ-certifierade verksamheter för barn och unga.

De nya könstillhörigheternas popularitet ökar och allt fler unga väljer att genomföra könsbyte, med fullt stöd från den statliga sjukvården och de läkemedelsindustrier som tillhandahåller hormonbehandlingarna. Debatten kring könsbyte har givits särskilt fokus inom idrotten där individer med könsöverskridande identitet nu överlägset dominerar damsporter. Mest påverkade är sporter där primärt den fysiska kapaciteten bedöms, där många rekord har överträffats av könskorrigerade män som tävlat mot biologiska kvinnor.

Det nya normala?

I massmedia framställs HBTQ-rörelsen alltid som en gräsrotsrörelse, det är bara vanliga människor som råkar ha en annan läggning och som modigt slåss för att få ha sin kärlek ifred. Men vad vore rörelsen utan massmedia? Homosexualitet har som bekant inte normaliserats tack vare en gräsrotsrörelses insatser, utan enligt en mediastrategi som lades fram av psykologen Marshall Kirk och reklammannen Hunter Madsen. Strategin är enkel och består egentligen bara av två steg:

  1. Desensibilisera allmänheten genom att bombardera dem med exempelvis glada homosexuella par i reklam, nyheter och populärkultur.
  2. Störning (eng jamming) genom att kraftigt och obarmhärtig attackera alla som är skeptiska till företeelsen.

Givetvis så kan inte gräsrotsrörelser uppbåda den sortens kapital och inflytande som krävs för att bedriva en koordinerad mediakampanj som pågår i åratal. Frågan om vilka finansiella intressen om gett sitt stöd åt HBTQ-rörelsen kommer givetvis att tas upp under Svenska Bok- & Mediemässan 2022 – men vi kan göra några kvalificerade slutledningar redan nu.

I likhet med andra revolutionära samhällsfenomen förespråkar dess aktivister att deras kritiker stödjer en förlegad, uråldrig och förtryckande struktur. Samtidigt som man för en retorik av acceptans och tolerans så idkas ett öppet förakt och mot traditionella män och kvinnor samt en sträng intolerans mot de som inte accepterar den nya ordningen.

Frågan är om vi i slutet på regnbågen har funnit en mer kärleksfylld tillvaro där fler människor fått möjlighet att leva ut sin inneboende individualitet och könsidentitet eller om psykisk ohälsa och dess uttryck förminskas, behandlas ineffektivt och för acceptansens skull uppmuntras och förstärks? Har vi en lyckligare och sundare mänsklig tillvaro tack vare HBTQ-rörelsens insatser, eller har antalet människor som på grund av sin könstillhörighet uthärdar förtryck, hot och psykisk ohälsa blivit många gånger större? Den färggranna frågan om kön är planerad att få utrymme i scenprogrammet under mässan och under den fortsatta våren för att hylla det fria ordet. Varmt välkommen för att möta och lyssna till våra spännande talare!

Köp din biljett till den 5 mars

För att ta del av scenprogrammen på plats krävs en entrébiljett, som kostar 495 kr. I entrébiljetten ingår entré till Svenska Bok- & Mediemässan 2022 med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal på scener, köpa signerade böcker och andra produkter på mässgolvet samt förstås ta del av den ovärderliga entusiasm och inspiration som skapas genom de otaliga personliga möten som eventet är plattform för. Köp din biljett här.

Kort sagt – det blir en högaktuell och oförglömlig upplevelse. Hoppas vi ses där!

Inget evenemang hittades!

Senaste nyheterna

Vi använder kakor för att förbättra din vistelse på hemsidan. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy.